Schlossinsel - DE

Site: Hamburg - D
År: 2012 / 2013
Typologi: Bostadshus + Dagis
Status: Färdigställt
Storlek: 25 Lägenheter
  + Dagis til 65 barn
Kund: Holger Cassens
Arkitekt Axel Hauschild
  Cord Siegel
co Arkitekt Carolin Gyra
 download show on map

 

Priser:

BDA Hamburg Arkitekturpris 2014

> Würdigung

Flerbostadshus med 25 lägenheter, varav hälften är subventionerade. Huset rymmer också en förskola för 65 barn.