Neue Hamburger Terrassen - DE

Site: Hamburg - D
År: 2008 / 2012
Typologi: Bostadshus + Dagis
Status: färdigställt
Storlek: 45 Lägenheter
  Dagis till 100 barn
Klient: NHT oHG
Arkitekt: Axel Hauschild
  Cord Siegel
co Arkitekt: Carolin Gyra
Landskap: Karin Larsson
Foto: Meike Hansen
  Archimage 
 download show on map

Priser:

BDA Hamburg Arkitekturpris 2012

> 1 Preis

 

Bostadspris Hamburg 2013

> engere Wahl

Flerbostadshus med 46 lägenheter varav hälften är subventionerade enligt IFB. En förskola med plats för 100 barn är integrerad i huset.