NFS - DE

Site: Hamburg - D
År: 2015 / 2017
Typologi: Bostadshus + KITA
Status: design
Storlek: 26 Lägenheter / Kontor /
  Dagis til 90 barn
Klient: Holger Cassens
  + STEG Hamburg GmbH 
Arkitekt: Axel Hauschild
  Cord Siegel
co Arkitekt: Gesche Bengtsson
  Emilie Zilstorff
  show on map

Flerbostadshus med 26 lägenheter, delvis subventionerade, en förskola för 90 barn och en verksamhetslokal. Lokalen är utformad som en inkubator för mindre företag.