Ohoj, Klippern 3 - SE

Site: Malmö - SE
År: 2013 / 2014
Typologi: Bostadshus
Status: färdigställt
Storlek: 10 Lägenheter
Klient: BRF OHOJ
Arkitekt: Cord Siegel
  Axel Hauschild
co Arkitekt Martin Svensson
Landskap MORF  
foto Ole Jais
 download show on map

Vinnare av Sveriges Arkitekters bostadspris 2015

Juryns motivering:
”O’hoj i västra hamnen i Malmö får Bostadspriset 2015 för ett klimatsmart, grönt och socialt hållbart tillskott i stadsbilden. En dynamisk samverkan med brukarna resulterar i ett befriande bostadshus i sitt sammanhang. Stora rumsliga kvaliteter inom bostaden nås genom ett intrikat arbete med volym och enkla material. Ohoj inspirerar och finner nya vägar för bostadsbyggande idag.”

Klippern 3 är nominerat till Kasper Sahlin-priset med motiveringen:

"Ohoj är ett bostadsrättshus med tio lägenheter, alla i etager. Med en enkel och sinnrik byggnadsstruktur som grund har de boende engagerats ovanligt tidigt och kunnat påverka exempelvis rumsindelning och fast inredning. Genom sådana individuella val utmanas idéer om generella kvaliteter i bostäder. Nivåskillnader och kontraster mellan öppna rumssammanhang och mindre krypin ger dynamik. En medveten avvägning mellan repetition och variation i fönstrens utformning och placering ger fina utblickar utan insyn och leder in ljus långt in i lägenheterna. Med enkla lösningar och få komponenter har materialens egna förutsättningar använts på ett skulpturalt och elegant sätt. Gemensamma och privata ytor samverkar i utemiljöer och alla boende har egna platser för odling."

 

Läs mer på: Arkitekt.se