Klippern 2 - SE

Site: Malmö - SE
År: 2013 / 2014
Typologi: Bostadshus
Status: färdigställt
Storlek: 8 Lägenheter
Byggherre: eon sverige
Arkitekt: Cord Siegel
  Axel Hauschild
co Arkitekt  Martin Svensson
Landskap:  Magnus Svensson
  Malmö
  manmadeland
  Berlin
Foto: Peter Carlsson 
 download show on map

Vinnare av Malmö stads Årets Gröna Lans 2009.

Nominerad till Sveriges Arkitekters Bostadspris 2013, samt Årets bygge 2013.