JEN

Site: Hamburg Jenfeld-D
År: 2016/2017
Typologi: Wohnhaus 
Status: färdigställt 2018
Storlek: 16 #
  1.100 qm
Klient: BPD Hamburg
Arkitekt: Axel Hauschild
  Cord Siegel
co Architekt Karen v.Bonsdorff
  show on map

Flerbostadshus med 25 lägenheter varav hälften är subventionerade enligt IFB. En förskola med plats för 65 barn är integrerad i hustet.