<< projekt

Göteborg - se

Göteborgs Stad har valt ut Hauschild + Siegel för att tillsammans med sju andra bygherrar utveckla Frihamnen med ett koncept som fokuserar på det aktiva mötet med kajkanten.

I Frihamnen har Hauschild+Siegel fått i uppdrag av Göteborgs stad att undersöka och utveckla koncept för hur kajkanter kan användas i staden.