Buchholz - DE

Site: Buchholz i.d.N. - D
År: 2016
Typologi: Bostadshus tilL flygtninge
Status: färdigställt Dec. 16
Storlek: 26# til 150 Pers
  2.250 qm
Klient: privat
Arkitekt Axel Hauschild
  Cord Siegel
co Architekt Sandra Ploner
Landskap   Kay Sales 
  show on map

Flerbostadshus med 25 lägenheter varav hälften är subventionerade enligt IFB. En förskola med plats för 65 barn är integrerad i hustet.