Brunnshög, SE

Det goda vattnet - bastu och bad för det goda livet, dagvattenhantering och filtrerande växter för den goda miljön

 

Fasaderna tar sitt avstamp i temat det goda vattnet, men också grönskan spelar en viktig roll. Husets sockel står stabilt på marken klädd i keramiska plattor. De påminner oss om bad, den oregelbundna ytan bjuder in till beröring och skiftningarna i mönster eller yta anas på håll men syns tydligt först när du passerar nära. Husets lekfulla volym vilar lätt på sockeln, den galvaniserade stålplåten skiftar liksom havet i utseende beroende på väder och tid på dygnet. 


Läs mer om bostäderna:
www.detgodavattnet.nu